Kinosála GH ( 180 osôb )

Budova: 
GH
Cena: 
Cena za prenájom je 27 €/1hodina + DPH.