Klubovňa GH ( č.1 do 50 osôb )

Budova: 
GH
Cena: 
Cena za prenájom klubovne je 14 € /1hodina + DPH