Klubovňa GH ( č.2 do 50 osôb )

Budova: 
GH
Cena: 
Cena za prenájom je 14 €/1 hodina + DPH.