Oznam

Počas letných prázdnin, v termíne od 29. 6. 2018 do 17. 9. 2018 budú budovy blokov C-D (DC-DD), G-H (DG-DH) mimo prevádzky.