Využitelné priestory

Školiaca miestnosť
Klubovňa GH ( č.1 do 50 osôb )
V budove GH
Cena za prenájom klubovne je 14 € /1hodina + DPH
Klubovňa GH ( č.2 do 50 osôb )
V budove GH
Cena za prenájom je 14 €/1 hodina + DPH.
Zasadačka F40 ( č.1 - 15 osôb )
V budove F
Cena za prenájom je 7 € /1hodina + DPH.
Zasadačka F40 ( č.2 - 15 osôb )
V budove F
Cena za prenájom je 7 €/ 1hodina + DPH.
Zasadačka F40 ( č.3 - 25 osôb )
V budove F
Cena za prenájom je 12 €/1hodina + DPH.
Spoločenské priestory
Kinosála GH ( 180 osôb )
V budove GH
Cena za prenájom je 27 €/1hodina + DPH.