Renovácia bloku F

V roku 2012 sa úspešne zrealizovala generálna oprava bloku F. Realizácia generálnej opravy budovy E-F priniesla zníženie energetických nákladov a v neposlednom rade prispela k podstatnému skvalitneniu ubytovacích služieb.
V ďalších rokoch 2014 – 2015 je plánovaná generálna oprava bloku G-H.