Zasadačka F40 ( č.1 - 15 osôb )

Budova: 
F
Cena: 
Cena za prenájom je 7 € /1hodina + DPH.