Zasadačka F40 ( č.2 - 15 osôb )

Budova: 
F
Cena: 
Cena za prenájom je 7 €/ 1hodina + DPH.