Zasadačka F40 ( č.3 - 25 osôb )

Budova: 
F
Cena: 
Cena za prenájom je 12 €/1hodina + DPH.